JAGODA JPS
96-100 Skierniewice
Pamiętna 15c

tel: 0 501 78 2345
tel/fax: 46 8310196
jagoda@jagoda.com.plKombajn JAREK 3 jest gruntownie zmodernizowaną wersją kombajnu AREK. Maszyna ta, była opracowana i przez wiele lat produkowana przez Zakład Doświadczalny Mechanizacji Ogrodnictwa, przy Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach. Zasadnicze rozwiązania udoskonalane przez dwadzieścia lat i sprawdzone w setkach dotychczas wyprodukowanych kombajnów, pozwalają mieć pewność, że produkowane przez nas maszyny są skuteczne i niezawodne. Rozwiązania konstrukcyjne tych kombajnów stanowiły wzór do naśladowania dla innych producentów.
      Kombajn JAREK 3 jest tzw. kombajnem połówkowym, czyli podczas jednego przejazdu zbiera owoce z jednej strony rzędu. Do jego napędu należy stosować ciągnik rolniczy o mocy min. 20 kW (ok. 30kM) i o możliwie niskiej prędkości roboczej. Zalecana prędkość zbioru to 0,6-1,5 km/h i zależy głównie od wielkości plonu. Praktyczna wydajność zbioru wynosi ok.0,1-0,2 ha/h. Na wydajność zbioru duży wpływ ma organizacja i sposób rozładunku owoców.

Przy projektowaniu kombajnu JAREK 3 staraliśmy się zachować wszystkie zalety wcześniejszych konstrukcji, a jednocześnie podnieść jego walory użytkowe i niezawodność. Głównie zależało nam na poprawieniu jakości zbioru agrestu oraz nowych, niskoowocujących odmian porzeczek. Wzięliśmy również pod uwagę liczne uwagi użytkowników podobnych maszyn. Staramy się, aby nasze kombajny charakteryzowały się wysoką jakością pracy i wykonania oraz prostotą budowy i łatwością serwisowania. Dlatego też większość części i podzespołów kombajnu JAREK 3, mimo dokonanej modernizacji, jest zamienna z odpowiednimi elementami wcześniej produkowanych w Skierniewicach kombajnów AREK i KPS 3, co znacznie ułatwia serwisowanie maszyn nowych i dawniej produkowanych.

Napęd zespołów roboczych kombajnu JAREK 3 jest w pełni hydrauliczny. WOM ciągnika poprzez przekładnię napędza pompę hydrauliczną kombajnu. Konstrukcja kombajnu umożliwia montaż jednego lub dwóch otrząsaczy, o czym decyduje klient w momencie składania zamówienia. Warto zaznaczyć, że zdecydowana większość naszych klientów decyduje się na wersję z dwoma otrząsaczami. Z naszych wieloletnich obserwacji wynika, że o ile w przypadku wielu odmian czarnej porzeczki możliwy jest zbiór jednym otrząsaczem, to zbiór czerwonej porzeczki oraz agrestu o wiele lepiej sprawdza się w systemie dwóch otrząsaczy. Owoce są wówczas zebrane dokładniej, a krzewy mniej uszkodzone.

Dokładność zbioru zależy głównie od wielkości krzewów i sposobu prowadzenia plantacji. W odpowiednich warunkach, w przypadku porzeczki, dochodzi do 99%, a ilość zanieczyszczeń i uszkodzonych owoców nie przekracza 1%.

Regulacja częstotliwości drgań otrząsaczy, prędkości przesuwu przenośników i wydajność wentylatora czyszczącego odbywa się bezstopniowo zaworami hydraulicznymi. W celu zapewnienia płynnego zbioru silnie owocujących plantacji, prędkość liniowa przenośników oraz pojemność żeberek na taśmie przenośnika wzdłużnego zostały odpowiednio zwiększone.

Wersja podstawowa kombajnu JAREK 3 wyposażona jest w trzystopniową regulację prześwitu maszyny. W połączeniu z dużym zakresem regulacji elementów rozdzielacza i możliwością bardzo niskiego opuszczenia elementów otrząsających (słoneczek), możliwy jest zbiór owoców zarówno z niskich, jak i wysokich krzewów. Nie są przy tym potrzebne żadne dodatkowe elementy typu prowadnice, przystawki itp.

Stosunkowo wysoko umieszczony kosz zsypowy przenośnika wzdłużnego ułatwia odbiór skrzynek z owocami oraz umożliwia łatwe przystosowanie kombajnu do zbioru w skrzyniopalety. Więcej informacji na temat zbioru do skrzyniopalet znajdziesz w zakładce wyposażenie dodatkowe. Również tam znajdziesz informacje dotyczące innych elementów wyposażenia dodatkowego, np. hydraulicznie kierowane koła jezdne.

Wymagania dotyczące plantacji

Plantacja do zbioru kombajnem powinna być równa, płaska (max. nachylenie 5%), oczyszczona z kamieni, bez bruzd i wgłębień. Z obu stron powinno być wolne miejsce min. 8 m do zawracania kombajnem. W przypadku kombajnu z kierowanymi kołami wymagane miejsce do zawracania można zmniejszyć do 4-6 m. Rozstaw rzędów min. 4 m, natomiast rozstaw krzewów w rzędzie max. 0,5 m. Krzewy powinny być uformowane w kształt litery V, bez krzyżujących się i położonych wzdłuż rzędu pędów.DANE TECHNICZNE:
(dotyczy wersji podstawowej, zbiór do skrzynek)
Długość transportowa: 4,80 m
Długość robocza: 5,80 m
Szerokość: 2,25 m
Wysokość: 1,96 m
Masa: 1500 kg
Wydajność: 0,1-0,2 ha/h

Modernizacja kombajnu do zbioru owoców jagodowych JAREK 5

W ramach stałej modernizacji naszych wyrobów, na przełomie roku 2010/2011 wprowadziliśmy do produkcji zmodernizowaną wersję kombajnu do zbioru owoców jagodowych JAREK 5. Wprowadzone zmiany dotyczą również wersji kombajnu do zbioru aronii ARONIC. Najważniejsze zmiany konstrukcyjne kombajnu JAREK 5 w stosunku do kombajnu JAREK 3 są następujące:

 1. Oś kół jezdnych nie stanowi całości z ramą główną kombajnu, a jest elementem dokręcanym do ramy. Umożliwia to stosunkowo łatwe uzyskanie różnych wersji zawieszenia:
  • oś sztywna z możliwością montażu na trzech różnych wysokościach
  • oś z hydraulicznie sterowanymi kołami z możliwością montażu na trzech różnych wysokościach
  • oś sztywna z możliwością hydraulicznej zmiany wysokości zawieszenia i pochylania kombajnu przy pracy na pochyłościach
  • oś z hydraulicznie sterowanymi kołami i możliwością hydraulicznej zmiany wysokości zawieszenia i pochylania kombajnu przy pracy na pochyłościach
 2. Podest tylny nie stanowi całości z ramą główną kombajnu, a jest elementem dokręcanym do ramy. Umożliwia to dostosowanie pomostu w zależności od potrzeb, np. zbiór do skrzynek lub skrzyniopalet, całkowite zdemontowanie podestu i zbiór do skrzyniopalet umieszczonych na doczepianym samowyładowczym wózku o pojemności dwóch lub trzech skrzyniopalet.
 3. Zmiana osłony elementów otrząsających od strony krzewu poprzez wprowadzenie otwieranej osłony. Otwierana osłona ułatwia montaż elementów otrząsających („słoneczek”) na rurze otrząsacza i ułatwia ich oczyszczanie z nagromadzonych chwastów.
 4. Wprowadzono możliwość zamontowania dodatkowej chłodnicy oleju hydraulicznego.
 5. Zmieniono położenie hamulców otrząsacza przez co uzyskano lepszy dostęp do taśmy wzdłużnej i poprzecznej kombajnu.
 6. Wprowadzono „słoneczka” otrząsaczy o zwiększonej ilości palców: 20 szt z drutu 8mm zamiast 18 szt z drutu 9mm. Zmiana mocowania palców ułatwia również ich wymianę oraz uniemożliwia wysuwanie palców z obejmy mocującej.
 7. Zmieniono sposób blokowania „kołyski” rozdzielacza w położeniu transportowym, wprowadzono dwa punkty blokowania z samoczynnym zatrzaskiem.

Szczegółowe informacje dotyczące nowej wersji kombajnu znajdziecie Państwo w zakładce
Kombajn do zbioru porzeczek - JAREK 5

Informacje zawarte na stronie internetowej mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej. Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili w celu dostosowania wyrobu do przepisów prawnych, norm, dyrektyw oraz z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych itp.