Blog

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przy JAGODA JPS

Gościliśmy w siedzibie naszego beneficjenta - firmy JAGODA JPS agromachines gdzie razem z

  • Ministrami Wojciech Murdzek - Poseł na Sejm Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

  • Małgorzatą Jarosińską-Jedynak Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej,

  • Ryszardem Kamińskim Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

  • Prezesem Andrzejem Soldatym.

more

Kariera

Kariera:

Odpowiedzialność, szacunek, dynamika, silna etyka pracy zespołowej, współpraca i społeczna odpowiedzialność są ważnymi cechami JAGODA JPS Agromachines. Skupiamy się na prowadzeniu biznesu we właściwy sposób, etycznie i uczciwie.
 
Nasi.
more

TSW 2018 – nagroda za OSKAR 4WD

TSW 2018 nagroda za OSKAR 4WD

Kombajn samojezdny OSKAR 4WD odbiera pierwszą nagrodę!

Podczas tegorocznych targów TSW 2018, kapituła konkursu przyznała firmie JAGODA JPS nagrodę im. prof. S.A. Pieniążka, za najbardziej innowacyjny i wnoszący istotny wkład w rozwój polskiego ogrodnic more